Zapraszamy na wycieczkę do Rezerwatu Beka i Osady Łowców Fok

Data: 28-09-2016

W celu popularyzacji walorów przyrodniczych regionu Nadmorski Park Krajobrazowy organizuje „Nadmorski Klub Przyrodnika”. Oferta Klubu skierowana jest do osób chcących dynamicznie i niebanalnie spędzać czas oraz poszerzać wiedzę o regionie. Pierwszym etapem działalności Klubu jest zorganizowanie cyklu czterech wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych obejmujących obszar Parku i jego okolic.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu puckiego i okolic na ostatnie w tym roku zajęcia pod nazwą „Wycieczka do Rezerwatu Beka i Osady Łowców Fok”. Wycieczka odbędzie się w sobotę 22 października 2016 r., o godz. 9:00 (czas trwania ok. 6 h). Miejsce zbiórki: ul. Merkleina 1 we Władysławowie, skąd autokar zabierze uczestników do Rezerwatu Beka i do Osady. Obowiązują zapisy (limit 50 osób), zgłoszenia przyjmujemy na adres npk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 674 06 85. Zapraszamy osoby dorosłe i młodzież z opiekunami.

Podczas wycieczki ornitologicznej zwiedzimy z przewodnikiem fragment ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Beka. Miejsce to chroni bogatą awifaunę lęgową i przelotną oraz cenne siedliska przyrodnicze: solniska nadmorskie i łąki trzęślicowe. Na wodach Zatoki Puckiej mamy szansę obejrzeć przez lornetkę duże stada łabędzi oraz kaczek, przyciągających majestatyczne bieliki. Kolejnym punktem wycieczki będzie zwiedzanie osady Łowców Fok w Rzucewie, wraz z ciekawymi warsztatami archeologicznymi.

Cykl wycieczek  dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Biegus zmienny - siewkowiec do niedawna lęgowy w Rezerwacie Beka. Fot. Grzegorz Jędro
Jesienne obserwacje ornitologiczne
Rezerwat Beka
Rezerwat Beka