Zamknięcie udostępnionych szlaków w pomorskich rezerwatach przyrody

Data: 06-04-2020

Szanowni Państwo,
informujemy o czasowym zamknięciu wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego.

Na skutek wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń związanych z  sytuacją epidemiologiczną, m.in. zakazu korzystania z terenów zieleni, bulwarów i plaż1, zaczęto wykorzystywać do celów rekreacyjnych tereny położone poza obszarami zurbanizowanymi, w tym rezerwaty przyrody. Odwiedziny ludzi w rezerwatach mają charakter rekreacyjny, a zarazem masowy. Sytuacja taka stwarza zagrożenie nie tylko dla użytkowników szlaków wyznaczonych w rezerwatach, ale też dla chronionych ekosystemów, w szczególności dla ptaków, które właśnie rozpoczynają okres lęgowy. Niepokojone w tym okresie ptaki mogą porzucić tereny lęgowe i nie powrócić już do nich w tym roku.

Biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych rezerwatów przyrody zagrożonych nadmierną presją ze strony osób je odwiedzających, jak też mając na względzie uwarunkowania wynikające z zasad  bezpieczeństwa epidemiologicznego uznano, że konieczne jest czasowe zamknięcie szlaków wyznaczonych w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego.

Prosimy o przyjęcie komunikatu z należytym zrozumieniem. Szlaki zostaną ponownie udostępnione po ustąpieniu epidemii.

 

1 Zakazy zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566).

Grafika 1: Zamknięcie udostępnionych szlaków w pomorskich rezerwatach przyrody