Wyniki konkursu "Zaproś ptaki do szkoły - akcja zimowego dokarmiania"

Data: 27-04-2016

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu „Zaproś ptaki do szkoły – akcja zimowego dokarmiania”. Konkurs został ogłoszony w październiku wśród szkół podstawowych powiatu puckiego. Do udziału zgłosiło się 12 szkół: z Chłapowa, Lubocina, Wierzchucina, Władysławowa, Żarnowca, Jastrzębiej Góry, Pucka, Jastarni, Mrzezina, Sławoszyna i Celbowa (blisko 300 dzieci).
Każda szkoła otrzymała zapas 30 kg słonecznika na sezon zimowy. Do obowiązków uczniów należała opieka nad karmnikami: regularne uzupełnianie pokarmu oraz prowadzenie dziennika obserwacji ptaków. Uczniowie udokumentowali swoją pracę wykonując sprawozdanie z akcji dokarmiania.
Wszystkie spośród otrzymanych przez nas sprawozdań prezentowały bardzo wysoki poziom, były oryginalne, włożono w nie dużo pracy, czasu i serca. Znajdowały się w nich kalendarze z obserwacjami ptaków przy karmniku, spostrzeżenia dotyczące zachowań ptaków, prace plastyczne, czy karty pracy ze ścieżek międzyprzedmiotowych. Celem konkursu, oprócz dokarmiania ptaków, było kształtowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie zamiłowania do przyrody poprzez przeprowadzanie obserwacji ornitologicznych w najbliższej okolicy oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Naszym zdaniem cel ten został osiągnięty.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo
Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
Szkoła Podstawowa w Chłapowie
II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie
III miejsce
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze
Wyróżnienia
Szkoła Podstawowa w Celbowie
Szkoła Podstawowa w Sławoszynie
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziana jest wycieczka. Dla wyróżnień oraz pozostałych szkół przewidziane są upominki. Rozdanie upominków nastąpi w maju.

Konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sprawozdania konkursowe
Sprawozdania konkursowe
Sprawozdania konkursowe
Sprawozdania konkursowe