Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK

Data: 24-04-2023

Studenci z Naukowego Koła Chemików SPG mieli ponownie okazję odwiedzić Nadmorski Park Krajobrazowy w celu poboru próbek z cieków wodnych. W ramach wiosennej serii badań, pod opieką prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej, studenci analizowali stan płynących wód powierzchniowych na terenie Parku. Wykonywali pomiary parametrów fizykochemicznych i oznaczali zawartość wybranych jonów oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu, które są kluczowymi elementami oceny jakości wód.

Badania rozpoczęto 14 kwietnia od analizy jakości wody w ciekach, takich jak Czarna Wda, Karwianka, Piaśnica, Bychowska Struga oraz Płutnica. W kolejnych dniach przeprowadzono badania terenowe w punktach mieszczących się między innymi we Władysławowie, Pucku czy Rezerwacie Przyrody "Beka". Po zakończeniu badań wykonano raport, a wnioski z niego płynące przyczyniają się do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu jakości wód powierzchniowych na terenie NPK.

Następny raz studenci zawitają do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego latem, a Państwa zapraszamy do fotorelacji.

Badania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK
Grafika 2: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK
Grafika 3: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK
Grafika 4: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK
Grafika 5: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK
Grafika 6: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK
Grafika 7: Wiosenny monitoring wód powierzchniowych w NPK