Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 16-05-2019

15 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty dla interesariuszy „Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”.
Spotkanie odbyło w sali Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

W pierwszej części warsztatów wykonawca przedstawił najważniejsze założenia prac nad planem. W drugiej: osoby zainteresowane miały możliwość wypowiedzenia się, co według nich należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania planu ochrony.

Projekt, realizowany na zlecenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, wykonuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku, Biurem Projetków i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO - Maciej Przewoźniak, DOM Biurem Urbanistycznym, Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska Sp. j. oraz Pracownią Przyrodniczą Pro Natura Pro Homini - Katarzyna Bociąg.

Więcej informacji o projekcie:
https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-nadmorskiego-parku-krajobrazowego/

(foto i tekst : JK)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 

Grafika 1: Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Warsztaty - Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego