Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20 , art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz Zatoka Pucka PLB220005, w częściach położonych w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wykłada się do publicznego wglądu na okres od 02.06.2021 do 30.06.2021 włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-nadmorskiego-parku-krajobrazowego/
Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony można składać drogą pisemną na adres  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres: npk.planochrony@pomorskieparki.pl korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej (prosimy o przesłanie wersji edytowalnej).
Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a ich zestawienie wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w trzecim, ostatnim spotkaniu informacyjnym, podczas którego wykonawca przedstawi najważniejsze ustalenia projektu Planu ochrony dla NPK. Odbędzie się ono 14 czerwca w godz. 11.00 -14.00 w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52 (sala konferencyjna na dużej hali sportowej przy wjeździe na teren Ośrodka).
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (limitowana liczba uczestników) mailem na adres npk.planochrony@pomorskieparki.pl w terminie do 8 czerwca, używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz zachowywanie dystansu społecznego. Spotkanie to będzie transmitowane on line na kanale YouTube (link zostanie podany na ww. stronie internetowej projektu), a zadawanie pytań będzie możliwe za pośrednictwem czatu (dla osób posiadających konto w serwisie Google).
Licząc na Państwa aktywność, pozostajemy z poważaniem

Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych                                                              
Bożena Sikora

Prezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
dr Wojciech Nowicki