Uwaga! Konkurs fotograficzny „Nadmorski krajobraz kulturowy”

Data: 01-07-2014
Uwaga! Konkurs fotograficzny „Nadmorski krajobraz kulturowy” grafika

Nadmorski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców powiatu puckiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Nadmorski krajobraz kulturowy.”
Przedmiotem konkursu jest ukazanie walorów kulturowych i krajobrazowych obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny.  Prace mają nawiązywać do  kulturowych elementów krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem m.in. zwyczajów kultury kaszubskiej, tradycji rybackich, architektury regionalnej, dzieł artystów lokalnych itp.
Prosimy o nadsyłanie lub bezpośrednie dostarczenie, podpisanych prac do 15 września br. na adres Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 września przez powołaną komisję konkursową.
O wynikach konkursu poinformujemy telefoniczne. Wyniki ukażą się również na naszej stronie internetowej: www.npk.org.pl
Wręczenie nagród nastąpi w drugiej dekadzie września w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Zastrzegamy sobie prawo do zachowania oraz wykorzystania wszystkich nadesłanych prac.
Prosimy o zamieszczenie na dostarczonych pracach pełnych informacji o autorze.

Regulamin konkursu