Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku we Władysławowie

Data: 28-01-2015

Walory przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” to tytuł prelekcji, która została przedstawiona na wtorkowym spotkaniu (27 styczeń) ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku we Władysławowie. Zainteresowanych tematyką  przyrodniczą nie brakowało, czego dowodem byli licznie zebrani słuchacze. Uczestnikom spotkania przybliżono zagadnienia związane walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz problematyką ich ochrony. Szczególną uwagę poświęcono Zatoce Puckiej, która stanowi ponad połowę powierzchni NPK. Omówiono specyfikę tego akwenu oraz zapoznano słuchaczy z gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznymi dla Zatoki. Dopełnieniem wykładu była projekcja filmu pt. ,,Zatoka Pucka i my”, która przeniosła uczestników wykładu w tajemniczy podwodny świat  naszego akwenu.

Grafika 1: Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku we Władysławowie
Grafika 2: Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku we Władysławowie
Grafika 3: Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku we Władysławowie
Grafika 4: Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku we Władysławowie