Rejs edukacyjny kutrem po Zatoce Puckiej

Nadmorski Klub Przyrodnika zaprasza

Data: 26-05-2022

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę „Rejs edukacyjny kutrem po Zatoce”. Wycieczka odbędzie się 4 czerwca 2022 r., do wyboru w godzinach: 9:00, 10:30 i 12:00 (czas trwania ok. 1,5h). Miejsce zbiórki: port jachtowy w Pucku, mapa na plakacie w załączniku. Obowiązują zapisy (na każdy rejs limit 20 osób), zgłoszenia przyjmujemy na adres npk@pomorskieparki.pl. Na wycieczkę zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci (od lat 10) z opiekunami. Wycieczka jest bezpłatna.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie - osoby, które uczestniczyły w takim rejsie w ubiegłych latach, będą wpisane najpierw na listę rezerwową. Pierwszeństwo udziału jest dla mieszkańców powiatu puckiego. Przy zgłoszeniu proszę podawać miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy oraz liczbę i wiek dzieci. Nie zapisujemy grup zorganizowanych, tylko grupy rodzinne i osoby indywidualne.

Podczas rejsu kutrem badawczym uczestnicy wezmą udział w prelekcji o historii Zatoki Puckiej i Bałtyku oraz o cechach przyrodniczych tych akwenów. Zatoka Pucka jako część najmłodszego i „najsłodszego” morza świata skrywa w sobie wiele ciekawych tajemnic. Najważniejszym punktem programu będzie dokonanie połowu organizmów z dna Zatoki. Uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić ciernika od cierniczka, dlaczego babka bycza jest gatunkiem niepożądanym w wodach Zatoki Puckiej, natomiast babki mała i piaskowa są objęte ścisłą ochroną. Prosimy o zabranie odzieży  oraz obuwia dostosowanych do warunków pogodowych i wycieczki.

Cykl wycieczek dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie - 58 674 06 85, npk@pomorskieparki.pl. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w innym celu niż ten, na który osoba wyraziła zgodę. 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 5) Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody jednak nie dłużej niż 6 lat tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji warsztatów z edukacji ekologicznej. 8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Grafika 1: Rejs edukacyjny kutrem po Zatoce Puckiej