Poznaj gatunki obce w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 16-07-2014
Poznaj gatunki obce w Nadmorskim Parku Krajobrazowym grafika

W ramach kampanii  pn. „Gatunki inwazyjne” opracowano i przygotowano do druku folder edukacyjny „Gatunki obce w Nadmorskim Parku Krajobrazowym”. Na terenie NPK stwierdzono występowanie gatunków obcych, które mogą stwarzać zagrożenia dla cennych siedlisk wybrzeży wydmowych i ekosystemu zatoki Puckiej. Szczególnie nasilona jest inwazja nasadzanych dla umacniania wydm i krzewów – róży pomarszczonej i wierzby kaspijskiej oraz wkraczającej na te obszary czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej. Zjawisko „wzbogacania” składu gatunkowego należy również odnieść się do wód Zatoki Puckiej. Stwierdzono tam liczne występowanie m.in. babki byczej, krabika amerykańskiego, będących silnymi konkurentami w zakresie pożywienia i siedliska dla gatunków „miejscowych”. Uświadomienie  zagrożeń jakie niosą ze sobą gatunki obce pozwoli w przyszłości podjąć skuteczne działania w celu kontrolowania lub powstrzymywania ich rozprzestrzeniania.

Publikacja jest dostępne pod linkiem:

Gatunki obce w NPK