Płazy na Uroczysku „Każa” i ich ochrona

Data: 28-02-2022

Żaba, ropucha, płaz. Jakie jest wasze pierwsze skojarzenie, gdy słyszycie te słowa? Płazy u wielu osób nie wzbudzają sympatii. Niesłusznie, bo to interesujące zwierzęta i z naszego punku widzenia bardzo pożyteczne. Co jest takiego interesującego w płazach? Opowie o tym herpetolog Paweł Janowski na spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dotyczącym płazów na Uroczysku „Każa” oraz metod ich ochrony. Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym - na żywo stacjonarnie i online.

Termin: 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00
Miejsce: Informacja Turystyczna w Kuźnicy, ul. Gen. J. Hallera 1 A

Czas trwania ok. 1,5 godz.
Zapraszamy osoby dorosłe, młodzież i dzieci z opiekunami.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy (limit 12 osób w sali)*.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres: npk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie pod numerem 58 674 06 85.

Spotkanie ma związek z rozpoczynającym się w tym roku pilotażowym projektem czynnej ochrony płazów na terenie Parku. W tym celu zostanie zamontowane tymczasowe ogrodzenie ochronne ograniczające śmiertelność płazów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 między Chałupami a Kuźnicą, na wysokości Uroczyska „Każa”.  

Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


*Do limitu nie są wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19

 

Udział w wykładzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników spotkania jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,
2) kontakt Nadmorski Park Krajobrazowy, mail: npk@pomorskieparki.pl , tel. 58 674 06 85
3) posiadają Państwo prawo dostęp do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych, RODO: pomorskieparki.pl/rodo-pzpk/
4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w spotkaniu. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Grafika 1: Płazy na Uroczysku „Każa” i ich ochrona