Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 16-10-2018

W ubiegłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku edukacyjno-administracyjnego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obiekt powstał w ramach projektu „Edukacja dla przyrody” realizowanego przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach środków z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Gdańsku. Otwarciu towarzyszyła nie mniej ważna okazja: jubileusz 40-lecia istnienia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dla zaproszonych gości przygotowano wystąpienia na temat działalności Parku na przestrzeni lat, walorów przyrodniczych i zagrożeń NPK, ptasich migracji oraz przybliżono przyrodnicze i kulturowe osobliwości Alei Rzucewo – Osłonino. Wręczono również podziękowania osobom i instytucjom od lat współpracującym z Parkiem i wspierającym działania na niwie ochrony rodzimej przyrody i edukacji ekologicznej.

W drugim dniu obchodów jubileuszu  dla pracowników PZPK zorganizowano wycieczkę na Półwysep Helski, podczas której udano się z wizytą do Fokarium i „Domu Morświna” oraz przybliżono walory przyrodnicze rezerwatu „Helskie Wydmy”. Zwieńczeniem wycieczki było wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony polegających na nasadzeniu sadzonek mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum). Prowadzone prace są kontynuacją kilkuletnich działań związanych z odtworzeniem populacji tej rzadkiej rośliny, na obszarze jej naturalnego występowania, w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkim uczestnikom, którzy aktywnie włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy.

Obchody Jubileuszu 40-lecia NPK dofinansowano ze środków  WFOŚiGW w Gdańsku.

Otwarcie nowego budynku edukacyjno-administracyjnego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 8: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 9: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 10: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 11: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 12: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 13: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Wycieczka na Półwysep Helski
Grafika 15: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 16: Otwarcie nowej siedziby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego