Nadmorski Park Krajobrazowy na akcji plenerowej „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”

Data: 03-06-2014

23 maja Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła we Władysławowie wzięły udział w kolejnej akcji plenerowej „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, która została zorganizowana przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przy Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych. Podczas akcji poszczególne parki, instytucje oraz stowarzyszenia przeprowadziły warsztaty na terenie całego Trójmiasta, które miały na celu zwrócić uwagę na rolę przyrody w mieście.

Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła we Władysławowie przygotowali stoisko związane z gatunkami roślin i zwierząt inwazyjnych. Na podstawie interesujących zdjęć, okazów i ciekawostek uczestnicy akcji mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i ekologią gatunków inwazyjnych oraz obcego pochodzenia (np. babka bycza, krabik amerykański, róża pomarszczona, wierzba kaspijska) charakterystycznymi dla nadmorskiego obszaru. Ponadto zainteresowani mogli wziąć udział w grze edukacyjnej zręcznościowej „Ten obcy” polegającej na rozróżnianiu gatunków obcych i rodzimych, a zdobytą wiedzę utrwalić podczas zabawy z „Kołem fortuny”. Wszyscy, którzy wykazali się aktywnością i wiedzą otrzymali drobne upominki w postaci materiałów promocyjnych, folderów, ulotek i map.