Nadmorski Klub Przyrodnika "Wycieczka ornitologiczna"

Data: 27-04-2017

Dnia 22 kwietnia odbyła się pierwsza tegoroczna wycieczka zorganizowana w ramach projektu „Nadmorski Klub Przyrodnika”. Tym razem udaliśmy się na wyprawę ornitologiczną do uroczyska Każa i do obozu Akcji Bałtyckiej.

Wspólnie z ornitologiem Krzysztofem Stępniewskim zobaczyliśmy jeden z najciekawszych przyrodniczych zakątków Półwyspu Helskiego – uroczysko Każa. Trasa wiodła ścieżką edukacyjną przez uroczysko, a następnie ścieżką rowerową do obozu Akcji Bałtyckiej. Spacer był okazją do zobaczenia pary żurawi, licznych łabędzi niemych, mew srebrzystych, myszołowa, siniaka, kawek, wron siwych, gawronów i kruków. Usłyszeliśmy głosy takich ptaków jak: świergotek łąkowy, rudzik, strzyżyk, zięba, bogatka, czyż i kos.

Kolejną częścią wycieczki była wizyta w obozie ornitologicznym Akcji Bałtyckiej w Kuźnicy. W obozie przeżyliśmy prawdziwą przygodę – zobaczyliśmy jak wyglądają sieci ornitologiczne oraz przyglądaliśmy się procesowi obrączkowania ptaków. Mieliśmy duże szczęście – widzieliśmy z bliska samca i samicę krogulca, rudzika i kapturkę. Pan Krzysztof opowiedział o obrączkowaniu jako o naukowej metodzie badania wędrówek ptaków oraz o znaczeniu Półwyspu Helskiego w ptasiej migracji. Na zakończenie intensywnego dnia, podczas ogniska z poczęstunkiem, wycieczkowicze mieli okazję uczestniczyć w quizie z nagrodami – materiałami promocyjnymi Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć cel naszej wycieczki – w ciekawy i przystępny sposób dokonać popularyzacji wiedzy na temat walorów przyrodniczych Nadmorskiego Parku oraz skupić osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy o regionie. Cieszymy się, że nasze wycieczki odwiedzają zarówno stali uczestnicy, jak i nowe osoby.

Projekt "Nadmorski Klub Przyrodnika" dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Spacer ścieżką edukacyjną w uroczysku Każa
Spacer z ornitologiem
Spacer z ornitologiem
Spacer z ornitologiem
Uroczysko Każa
Uroczysko Każa
Para żurawi
Gawrony i kawka
Grzywacz
Spacer z ornitologiem
Spacer z ornitologiem
Tak wygląda ohar
Spacer z ornitologiem
Ptasie skarby
Wrzosowisko
Schron dla nietoperzy
Nasłuchujemy leśnych głosów ptaków
Sieci ornitologiczne w obozie Akcji Bałtyckiej
Obrączkowanie krogulca
Samiec i samica krogulca
Spojrzeliśmy w oczy samicy krogulca
Młody krogulec
Oglądamy ptasie obrączki
Oglądamy ptasie obrączki
Ognisko
Quiz z nagrodami
Quiz z nagrodami
Projekt dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW