Monitoring sów 2024

Data: 19-04-2024

Kolejny rok i kolejny raz kiedy pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wybrali się nocą na poszukiwania sów. Poszukiwania odbyły się w ramach monitoringu, który jest prowadzony już od kilku lat na terenie NPK i jego otuliny. Dzięki podziałowi na 2 zespoły udało nam się w ciągu kilku godzin sprawdzić kilkadziesiąt punktów. Łącznie stwierdziliśmy obecność 19 osobników puszczyka (10 samców, 5 samic i 2 pary).

 

Tekst: MB

Zdjęcia: AZ, MD

 

Grafika 1: Monitoring sów 2024
Grafika 2: Monitoring sów 2024
Grafika 3: Monitoring sów 2024