Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie

Data: 28-07-2015

W piątek 24 lipca we Władysławowie zakończył się kolejny, trzytygodniowy letni obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej (NKCh) oraz Koła Naukowego  Mikrobiologii w Inżynierii Środowiska (KN MIŚ). Studenci pod  opieką pani prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej  i dr Katarzyny Jankowskiej  wykonywali szereg badań naukowych, które stanowią cenne uzupełnienie wiedzy o środowisku przyrodniczym NPK i okolic.
Program obozu obejmował następujące projekty:

- analiza chemiczna i mikrobiologiczna czystości wód powierzchniowych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Na podstawie parametrów fizykochemicznych (temperatura, pH, przewodność) oraz stężenia kationów i anionów oceniono stopień zanieczyszczenia 8 rzek (Karwianka, Płutnica, Czarna Wda, Błądzikowski Potok, Piaśnica, Gizdepka, Bychowska Struga,  Reda) i 6 kanałów. Dodatkowo zbadano próby pod kątem mikrobiologicznym, na zawartość bakterii E coli. W większości przypadków zaobserwowano zbyt wysokie stężenie fosforanów i azotanów.

- badanie składu chemicznego wód opadowych i spływnych na terenie NPK, szczególną uwagę zwróciły niskie odczyny pH w próbach wód opadowych pobranych z centrum Władysławowa co może świadczyć o występowaniu kwaśnych deszczy.

- analiza chemiczna  i mikrobiologiczna jakości wody pitnej w miejscowościach na terenie NPK. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów można stwierdzić, że woda pitna pochodząca z wybranych miejscowości spełnia wszelkie normy.

W trakcie obozu studenci rozpoczęli na terenie Półwyspu Helskiego inwentaryzację gatunków inwazyjnych: rdestowca ostrokończystego i rdestowca sachalińskiego: Są to rośliny obcego pochodzenia, które ze względu na szybki wzrost i wysoką tolerancję ekologiczną przyczyniają się do wypierania rodzimych gatunków roślin, a w niektórych przypadkach skutecznie przekształcając siedliska naturalne. Dlatego konieczna jest inwentaryzacja i monitoring rdestowców co pozwoli w przyszłości podjąć skuteczne działania w celu kontrolowania lub powstrzymania ich rozprzestrzeniania.

Na zakończenie obozu odbyło się seminarium podsumowujące, podczas którego zaprezentowano uzyskane wyniki badań.

w terenie
Grafika 2: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
Grafika 3: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
Grafika 4: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
Grafika 5: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
Grafika 6: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
Grafika 7: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
Grafika 8: Letni obóz naukowy studentów Politechniki Gdańskiej we Władysławowie
badania
rdestowiec sachaliński - gatunek inwazyjny
rdestowiec - okolice Kuźnicy
w poszukiwaniu rdestowca
reprezentanci Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
reprezentanci Koła Naukowego Mikrobiologii w Inzynierii Środowiska
seminarium podsumowujące
seminarium podsumowujące