Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w Błękitnej Szkole we Władysławowie

Data: 30-07-2010
Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w Błękitnej Szkole we Władysławowie grafika
Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w Błękitnej Szkole we Władysławowie grafika
Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w Błękitnej Szkole we Władysławowie grafika
Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w Błękitnej Szkole we Władysławowie grafika
Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w Błękitnej Szkole we Władysławowie grafika

W dniach 5 - 23 lipca 2010r. Błękitna Szkoła we Władysławowie po raz kolejny gościła członków Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej w ramach Letniego obozu naukowego: „Zatoka Pucka 2010” .

Jednym z nadrzędnych celów obozu było zapoznanie jego uczestników z wybranymi problemami ekologicznymi obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Podczas jego trwania studenci z zaangażowaniem realizowali zlecone oraz własne projekty badawcze. W programie obozu znalazły się następujące projekty:

-analiza biogenów i innych parametrów cieków wodnych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

-fermentacja metanowa glonów i wodorostów Zatoki Puckiej.

-budowa superkondensatora i jego efektywne wykorzystanie w praktyce,

-mikroskopowe badania osadu czynnego prowadzone w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.

Dla chętnych studentów przeprowadzony został również kurs żeglarski na wodach Zatoki Puckiej w ramach którego 12 osób zdobyło stopień żeglarza jachtowego.

Dodatkowo Błękitna Szkoła zorganizowała dla uczestników obozu wykłady i terenowe zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych. Stanowiły one okazję do poszerzenia posiadanej wiedzy.

Na zakończenie obozu odbyło się seminarium podsumowujące, podczas którego zaprezentowano uzyskane wyniki badań.

Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej stanowił szansę rozwijania indywidualnych pasji naukowych i doskonalenia umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej.

Przeprowadzane badania i obserwacje są dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego cennym uzupełnieniem wiedzy na temat stanu ekosystemu Zatoki Puckiej.