Inwentaryzacja stanowisk jaskółki brzegówki

Data: 10-08-2018

Od drugiej połowy czerwca na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzano inwentaryzację stanowisk brzegówki Riparia riparia. To najmniejsza jaskółka występująca w Polsce, tworząca często bardzo liczne kolonie. W naszym parku znane stanowiska znajdują się głównie w klifach nadmorskich i w żwirowniach oraz piaskowniach. Potwierdzono zasiedlenie 6 stanowisk i znaleziono jedno nowe stanowisko. Z około 2,5 tysiąca nor gniazdowanie potwierdzono w około 450 norach. Najliczniejsze stanowiska to Klify we Władysławowie i w Osłoninie, gdzie gniazdowało po około 130 par brzegówek. Nowe stwierdzone stanowisko to hałda żwiru i piasku pozostawiona po budowie, gdzie gniazdują zaledwie 4 pary tych ptaków.

 

We Władysławowie kolonię brzegówek mozna ogladać leżąc na plaży
Przy kolonii spory ruch, ale trudno uchwycić te szybkie ptaki.
Nie wszystkie norki są zajęte
Erozja klifu - wiatr przesypuje piasek
Najliczniejsze stanowisko - klif w Osłoninie - zasiedlone 74 nory
Brzegówki często kopią nory wykorzystując korzenie drzew - klif w Pucku
Nowe stanowisko - hałda piasku i żwiru na środku łąki - Dmuchowo