Film o walorach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 29-12-2015
Film o walorach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego grafika

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego z „lotu ptaka”. Film przedstawia najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo fragmenty Parku z perspektywy dającej możliwość spojrzenia na środowisko naturalne Parku w szerszym kontekście.

Na filmie oglądamy malowniczy Półwysep Helski - piaszczysty wał w kształcie kosy, będący ciągiem zalesionych wydm, utworzonych przez wiatr i prądy morskie. Na Półwyspie znajduje się m.in. jedyne w Polsce fokarium oraz rezerwat Helskie Wydmy, chroniący fragment  naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego. W dalszej kolejności zwiedzamy rezerwat przyrody Białogóra, chroniący fragmenty nadmorskiego lasu bagiennego oraz boru bażynowego. Lasy te otaczają rozległe obniżenia terenu za wydmami, na których wykształciło się unikatowe w skali Polski torfowisko typu atlantyckiego. Kolejny rezerwat, Piaśnickie Łąki, obejmuje łąki między korytem Piaśnicy i jej starorzeczem wraz z roślinnością leśną i lasem dębowo-brzozowym.

Z zachodniej części Parku przenosimy się do stromych wybrzeży klifowych powstałych w wyniku abrazji wysokiego brzegu przez fale morskie oraz do urzekającego rezerwatu Beka, będącego siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków. Do niedawna gnieździła się tu jedna z największych w Polsce populacji biegusa zmiennego. W pobliżu Beki znajduje się kolejne interesujące miejsce - Ryf Mew, czyli piaszczyste, podłużne wypłycenie rozdzielające wody Zatoki Puckiej. Po więcej informacji na temat Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zapraszamy do naszej siedziby we Władysławowie.

Film promocyjny dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Autor: Dariusz Bógdał, http://www.fotoznieba.pl