Dzień Ryby w Helu

Data: 01-08-2017

Już po raz kolejny, Nadmorski Park Krajobrazowy wraz z Błękitną Szkołą we Władysławowie przyłączył się do obchodów Dnia Ryby organizowanego corocznie przez Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, który odbył się 29 lipca w Helu. Tegoroczna edycja imprezy, odbyła się pod hasłem „Oko(ń) na Bałtyk" a tematem przewodnim było przybliżenie odwiedzającym wiedzy na temat trzech gatunków rodzimych ryb – okonia, szczupaka i certy oraz zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny. Odwiedzający piknik mieli okazję m.in. wziąć udział w grze terenowej pt. „Śladami bałtyckiej przyrody”, skorzystać z prelekcji i pokazów filmów przyrodniczych, uczestniczyć w happeningu organizowanego przez Klub GAJA oraz skorzystać z wiedzy i atrakcji edukacyjnych przygotowanych na poszczególnych stoiskach.

Na stoisku Parku i Błękitnej Szkoły można było zapoznać się ze środowiskiem ujściowych odcinków rzek nadmorskich. Przy pomocy ekspozycji z makietami roślin i zwierząt staraliśmy się przybliżyć zjawiska i organizmy związane ze strefą estuarium. Odwiedzający nasze stoisko mogli wziąć udział w grze dotyczej dwuśrodowiskowego charakteru tego ekosystemu i związaną z nim bioróżnorodnością - gra dydaktyczna „Co w wodzie pływa?” oraz otrzymać materiały edukacyjne NPK.

Grafika 1: Dzień Ryby w Helu
Grafika 2: Dzień Ryby w Helu
Grafika 3: Dzień Ryby w Helu
Grafika 4: Dzień Ryby w Helu