Czyszczenie budek lęgowych w NPK

Data: 05-12-2016

Zakończono jesienne czyszczenie i kontrolę budek lęgowych dla ptaków rozwieszonych przez pracowników Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitnej Szkoły. Ze skrzynek typu A i B usunięto pozostałości po starym materiale gniazdowym. Skontrolowano również stan techniczny budek i dokonano drobnych napraw. Budki lęgowe zajęte były przez sikory, szpaki oraz pleszkę. Zasiedlenie budek rozwieszonych w 2014 r. (85 szt.) we Władysławowie oraz Jastrzębiej Górze wyniosło 42%, natomiast budek wywieszonych w 2016 r. (25 szt.) w lesie nawydmowym pomiędzy Jastrzębią Górą a Dębkami - 20%. Część skrzynek wykorzystywana jest jako schronienia dla ptaków zimujących (o czym świadczą pozostawione przez nie odchody).

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651), budki lęgowe czyścimy poza okresem lęgowym ptaków od 16-go października do końca lutego. Podczas czyszczenia budek pamiętajmy, że wróble i mazurki budują tak zwane gniazda zimowe. Wnętrze takiego gniazda wyłożone jest grubą warstwą z piór innych ptaków. Gniazdo zimowe pozwala ptakom zaoszczędzić nawet 40% energii, co często ma decydujące znaczenie dla przeżycia zimą. Zniszczenie takiego gniazda może być dla ptaków śmiertelne.

Zakup budek lęgowych dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Budki są wypalane, w celu pozbycia się pasożytów gniazdowych
Kontrola budek dla pełzaczy
Kontrola budek dla półdziuplaków
Kontrola budek dla sikor
Kontrola budek dla sikor
Budka wypełniona materiałem gniazdowym (gniazdo sikory)
Gniazdo szpaka zbudowane na gnieździe sikory