Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy

Data: 23-01-2018

 Od listopada 2017 do początku stycznia 2018 w Parku przeprowadzono czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy. W ponad połowie budek lęgowych stwierdzono wykorzystywanie ich przez ptaki (35% - gniazdowanie, głównie sikor, 22% - noclegowiska), a sześć budek wykorzystanych zostało przez nietoperze. W dwóch budkach stwierdzono charakterystyczne gniazda kowalików.

Zasiedlenie schronów dla nietoperzy na Półwyspie Helskim stwierdzono w ponad 80%. W trakcie kontroli znaleziono łącznie 4 karliki drobne Pipistrellus pygmaeus. Gatunek ten jest najmniejszym polskim gatunkiem nietoperzy, spotykanym na Pomorzu częściej niż na pozostałym terenie kraju, zasługując tym na naszą szczególną uwagę. Jednocześnie zawieszono 50 nowych schronów w lasach w okolicy Białogóry i Karwi, zwiększając zasoby siedliskowe dla tych zwierząt w drzewostanach ubogich w naturalne dziuple i schronienia.

Coroczne czyszczenie budek lęgowych sprzyja ponownemu ich zasiedleniu, gdyż większość drobnych ptaków nie wykorzystuje starych gniazd oraz usuwane są pasożyty pozostające w materiale gniazdowym, co ma pozytywny wpływ na kolejne lęgi. Tak samo w przypadku schronów dla nietoperzy, usuwanie zalegającego guana na dnie kryjówki ogranicza liczbę pasożytów.

 

Grafika 1: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 2: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 3: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 4: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 5: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 6: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 7: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy
Grafika 8: Czyszczenie budek i schronów dla nietoperzy