Czynna ochrona płazów w NPK

Data: 29-03-2022

W marcu rozpoczęliśmy pilotażowy projekt czynnej ochrony płazów na terenie Parku. Płazy są bardzo wrażliwe na zmiany w środowisku spowodowane przez człowieka, a ich liczebność drastycznie spada. Mówi się wręcz o globalnym wymieraniu płazów. Do zagrożeń silnie oddziałujących na płazy należy intensyfikacja ruchu drogowego, wpływająca na zwiększoną śmiertelność tych zwierząt podczas wiosennych migracji w okresie godowym. Płazy giną pod kołami samochodów podczas sezonowych wędrówek pomiędzy miejscami zimowania a miejscami rozrodu, gdy próbują przejść z jednej strony drogi na drugą. Jednym ze sposób na zminimalizowanie negatywnego wpływ ruchu drogowego na populację płazów na terenie NPK jest montaż tymczasowych ogrodzeń, które ograniczają śmiertelności płazów na drodze. Takie ogrodzenia stanęły w dwóch lokalizacjach: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 między Chałupami a Kuźnicą, na wysokości Uroczyska „Każa” oraz wzdłuż ul. Wczasowej w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie. Ogrodzenia będą zamontowane na czas wiosennej migracji płazów, w miesiącach marzec-kwiecień. Wzdłuż ogrodzenia zostały wkopane wiaderka, do których wpadają płazy próbujące przejść na drugą stronę drogi. Wiaderka kontrolujemy 1-2 razy dziennie, a odłowione płazy przenosimy przez jezdnię i wypuszczane w pobliżu zbiornika wodnego, do którego migrują. Parametry ogrodzenia oraz metodyka odłowów zostały zaczerpnięte z publikacji „Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” autorstwa Rafała T. Kurka, Mariusza Rybackiego i Marka Sołtysiaka. Należy pamiętać, że wszystkie krajowe płazy są objęte ochroną gatunkową, dlatego na odłowy i przenoszenie płazów uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Za pomoc w rozstawianiu ogrodzeń dziękujemy: Zaborski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Pomorskie Biuro Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i pracownicy obchodu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni.

Osoby zainteresowane pomocą w czynnej ochronie płazów w NPK serdecznie zapraszamy do kontaktu: npk@pomorskieparki.pl

Działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tekst i zdjęcia: JK

Stawianie ogrodzenia na Półwyspie Helskim na wysokości Uroczyska „Każa”
Stawianie ogrodzenia w Karwieńskim Błocie Drugim
Ropucha szara - największa krajowa ropucha
Grzebiuszka ziemna z charakterystyczną pionową źrenicą