Czynna ochrona płazów w NPK - podsumowanie

Data: 09-05-2022

Nasz pilotażowy projekt czynnej ochrony płazów na terenie Parku właśnie dobiegł końca. Polegał on na zminimalizowaniu negatywnego wpływu ruchu drogowego 
na populację płazów na terenie NPK poprzez montaż tymczasowych ogrodzeń, które ograniczają śmiertelności płazów na drodze podczas wiosennej migracji. 
Takie ogrodzenia stanęły w dwóch lokalizacjach: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 między Chałupami a Kuźnicą, na wysokości Uroczyska „Każa” oraz wzdłuż 
ul. Wczasowej w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie. Ze względu na zimną i suchą wiosnę, tegoroczne wędrówki płazów były rozciągnięte w czasie i trwały 
od końca marca do końca kwietnia. Wyniki projektu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania! W przypadku Uroczyska „Każa” odłowiliśmy w wiaderka i przenieśliśmy 
na drugą stronę drogi ponad 230 zwierząt, z czego połowę stanowiły ropuchy szare. Bardzo dużym zaskoczeniem było dla nas stwierdzenie grzebiuszki ziemnej 
- drugiego gatunku pod względem liczby osobników, wcześniej nie notowanego na Półwyspie Helskim. Płaz ten prowadzi skryty tryb życia i uważany jest za gatunek 
dość rzadki. Zaraz za grzebiuszką uplasowała się żaba moczarowa. W Karwieńskim Błocie Drugim również prym wiodła ropucha szara i to zdecydowanie - uratowaliśmy 
przed rozjechaniem ponad 870 osobników tego gatunku (co stanowi 89% wszystkich przeniesionych płazów). Dość liczne były także żaby zielone oraz traszka zwyczajna. 
Niestety, ze względu na specyficzny układ przestrzenny wsi, nie udało nam się całkowicie zapobiec śmiertelności płazów na drodze, jednak znacznie ją ograniczyliśmy. 
W kolejnych latach projekt będzie kontynuowany, a my już teraz myślimy, co jeszcze możemy zrobić dla płazów w Parku.
Bardzo dziękujemy osobom, które pomagały nam kontrolować wiaderka oraz wspierały nas w rozstawianiu ogrodzenia.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tekst: JK, Zdjęcia: AZ, JK i MD