Akcja Czynnej Ochrony Rezerwatu „Bielawa” 2010

Data: 05-08-2010
Akcja Czynnej Ochrony Rezerwatu „Bielawa” 2010 grafika

W sezonie wakacyjnym 2010 roku po raz ósmy Nadmorski Park Krajobrazowy organizuje Akcję Czynnej Ochrony Rezerwatu „Bielawa”. W powyższym rezerwacie znajduje się jedno z największych w Polsce torfowisk wysokich typu atlantyckiego.

Czas trwania akcji przewidywany jest od drugiej połowy lipca do końca września. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób zaangażowanych w ochronę przyrody i studentów kierunków przyrodniczych wyższych uczelni z całej Polski. Głównym jej celem jest przywrócenie warunków do rozwoju i zachowania zbiorowisk torfowiskowych poprzez poprawę stosunków wodnych i zahamowanie ekspansji gatunków niepożądanych.

Zadaniem uczestników akcji jest usuwanie samosiewów brzozy i sosny. Dodatkowo nabywają oni doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną dotyczącą walorów przyrodniczych i metod czynnej ochrony torfowisk wysokich.

W dniach 12.07 – 23.07.2010r. odbył się pierwszy turnus, w którym brało udział czterech wolontariuszy. W tym czasie uczestnicy usunęli samosiewy brzozy i sosny oraz odrosty brzozy w północnej części rezerwatu z powierzchni około 6 ha.

Organizacja wolontariatu finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku.