Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

Zakończono jesienne czyszczenie i kontrolę budek lęgowych dla ptaków rozwieszonych przez pracowników Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitnej Szkoły. Ze skrzynek typu A i B usunięto pozostałości po starym materiale gniazdowym. Skontrolowano również stan techniczny budek i dokonano drobnych napraw. Budki lęgowe zajęte były przez sikory, szpaki oraz pleszkę. Zasiedlenie budek rozwieszonych w 2014 r. (85 szt.) we Władysławowie oraz Jastrzębiej Górze wyniosło 42%, natomiast budek wywieszonych w 2016 r. (25 szt.) w lesie nawydmowym pomiędzy Jastrzębią Górą a Dębkami - 20%. Część skrzynek wykorzystywana jest jako schronienia dla ptaków zimujących (o czym świadczą pozostawione przez nie odchody).

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651), budki lęgowe czyścimy poza okresem lęgowym ptaków od 16-go października do końca lutego. Podczas czyszczenia budek pamiętajmy, że wróble i mazurki budują tak zwane gniazda zimowe. Wnętrze takiego gniazda wyłożone jest grubą warstwą z piór innych ptaków. Gniazdo zimowe pozwala ptakom zaoszczędzić nawet 40% energii, co często ma decydujące znaczenie dla przeżycia zimą. Zniszczenie takiego gniazda może być dla ptaków śmiertelne.

Zakup budek lęgowych dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.