Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Lokalizacja:40306MD__85_.JPG

Mierzeja Helska, Mierzeja Kaszubska, Mierzeja Rewska

Forma krajobrazowa:

Wały wydmowe i wydmy paraboliczne, wybrzeża w formie piaszczystych klifów i szerokich piaszczystych plaż

Geneza:

Krajobraz ukształtowany w wyniku akumulacyjnej działalności fal morskich, przybrzeżnych prądów morskich

Walory krajobrazowe (kulturowe i przyrodnicze):

•    w miejscowościach usytuowanych na Mierzei Helskiej zachowała się tradycyjna, charakterystyczna dla wsi rybackich zabudowa. Nadal funkcjonują tu przystanie rybackie oraz niewielkie, przydomowe wędzarnie ryb

•    we wschodniej części Płw. Helskiego znajdują się interesujące obiekty militarne związane z obroną Helu w 1939 roku

•    Płw. Helski jest miejscem przelotu tysięcy ptaków podczas jesiennych i wiosennych migracji (południowo-bałtycki szlak wędrówek)

•    na Mierzei Helskiej znajdują się jedyne w Polsce plaże o wystawie południowej

Zagrożenia:

•    niezorganizowany, intensywny ruch turystyczny (pieszy, jazda konna, rowerowa) w sezonie letnim

Formy ochrony przyrody:

•    Rezerwaty:

o    "Białogóra"

o    "Widowo"

o    "Babnica"

o    "Helskie Wydmy"

•    Obszary Natura 2000:

o    "Białogóra" - ostoja siedliskowa

o    "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" - ostoja siedliskowa

•    Użytki ekologiczne projektowane:

o    "Góra Lubek"

•    Projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

o    "Cypel Helski"

o    "Białogarda"

•    "Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu"

Miejscowości:

Mierzeja Kaszubska: Białogóra, Dębki, Karwia

Mierzeja Helska: Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel

Mierzeja Rewska: Rewa, Mechelinki

Podział administracyjny:

województwo: pomorskie; powiat: pucki; gminy: Krokowa (W), Władysławowo (M); Jastarnia (M); Hel (M); Kosakowo (W)

M - gmina miejska

W - gmina wiejska

Gleby:

•    regosole eoliczne

•    rankery właściwe lub bielicowane

•    gleby bielicowe właściwe

•    bielice żelazisto-próchniczne

Szata roślinna:

•    zbiorowiska:

o    zespół piaskownicy i wydmuchrzycy w postaci z honkenią, czyli Elymo-Ammophiletum honckenyetosum

o    zbiorowisko niskiej murawy - Helichryso-Jasionetum florystycznie znacznie bogatsze od zespołu piaskownicy i wydmuchrzycy

o    bażynowe bory nadmorskie Empetro nigri-Pinetum z bażyną czarną, listerą sercowatą Listera cordata

o    nadmorskie bory chrobotkowe Empetro nigri-Pinetum cladonietosum

o    nadmorskie bory gruszyczkowe Empetro nigri-Pinetum piroletosum

o    podzespół wilgotny boru nadmorskiego Empetro nigri-Pinetum ericetosum z wrzoścem bagiennym Erica tetralix

•    gatunki:

o    honkenia piaskowa Honckenya peploides

o    piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria

o    wydmuchrzyca piaskowa Elymus europaeus

o    szczotlicha siwa Corynephorus canescens

o    kocanki piaskowe Helichrysum arenarium

o    jasieniec piaskowy Jasione montana

o    turzyca piaskowa Carex arenaria

o    mikołajek nadmorski Eryngium maritimum

Gatunki zwierząt:

Mierzeja Helska jest jednym z najważniejszych w Europie punktów koncentracji ogromnej ilości ptaków w okresie migracji wiosennej i jesiennej. Jest to również miejsce gniazdowania gatunków ptaków typowych dla sosnowego boru nadmorskiego oraz ohara Tadorna tadorna - rzadkiego gatunku gęsi gnieżdżącego się w norach.

Ptaki wędrowne:

trzmielojad Pernis apivorus

kania czarna Milvus migrans

kania ruda Milvus milvus

jastrząb Accipiter gentilis

krogulec Accipiter nissus

myszołów Buteo buteo

myszołów włochaty Buteo lagopus

kobuz Falco subbuteo

sokół wędrowny Falco peregrinus

grzywacz Columba palumbus

siniak Columba oenas

turkawka Streptopelia turtur

uszatka Asio otus

włochatka Aegolius funereus

jemiołuszka Bombycilla garrulus

strzyżyk Troglodytes troglodytes

pokrzywnica Prunella modularis

rudzik Erithacus rubecula

słowik szary Luscinia luscinia

podróżniczek Luscinia svecica

pleszka Phoenicurus phoenicurus

kos Turdus merula

kwiczoł Turdus pilaris

śpiewak Turdus philomelos

droździk Turdus iliacus

paszkot Turdus viscivorus

zaganiacz Hippolais icterina

piegża Sylvia curruca

cierniówka Sylvia communis

kapturka Sylvia atricapilla

gajówka Sylvia borin

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca

muchołówka szara Muscicapa striata

świstunka Phylloscopus sibilatrix

pierwiosnek Phylloscopus collybita

piecuszek Phylloscopus trochilus

mysikrólik Regulus regulus

raniuszek Aegithalos caudatus

sikora uboga Parus palustris

czarnogłówka Parus montanus

czubatka Parus cristatus

sosnówka Parus ater

modraszka Parus caeruleus

bogatka Parus major

kowalik Sitta europaea

pełzacz leśny Certhia familiaris

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla

wilga Oriolus oriolus

sójka Garrulus glandarius

orzechówka Nucifraga caryocatactes

zięba Fringilla coelebs

jer Fringilla montifringilla

czeczotka Carduelis flammea

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

gil Pyrrhula pyrrhula

grubodziób Coccothraustes coccothraustes