Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

Na terenie NPK i jego otuliny można wyróżnić następujące krajobrazy:

- mierzejowe

- pradolinne

- zagłębień bezodpływowych

- wysoczyzn morenowych

- niskich wybrzeży zalewowych

- Zatoki Puckiej