przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Źródliska Bezimiennej

Powołany na mocy: Zarz. Nr 236/2000 Woj. Pomorskiego z dn. 27.03.2000r.

Położenie: gmina Choczewo; miejscowość Szklana Huta

Powierzchnia: 1,30ha

Forma krajobrazowa: źródliska strugi Bezimiennej, dobrze zachowane szuwary trzcinowe i fragmenty mechowisk.

Walory przyrodnicze:

•    środowisko abiotyczne:nisza żródliskowa niewielkiego cieku strefy przymorskiej.

•    cenne gatunki flory: szuwar trzcinowy Phragmitetum australis, fragmenty mechowisk. Gatunki dominujace: trzcina pospolita Phragmites australis, skrzyp bagienny Equisetum fluviatile, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, marek szerokolistny Sium latifolium, turzyca błotna Carex acutiformis

Cel ochrony: zachowanie w stanie niezmienionym żródlisk cieku wodnego.

Ograniczenia i nakazy

1. Zakaz odwadniania obiektu

2. Zakaz gromadzenia odpadów

 

 


Copyright © , ul. Morska 6A, 84-120 Władysławowo