Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Powołany na mocy: Zarz. Nr 247/2000 Woj. Pomorskiego z dn. 20.03.2000r.

Położenie: gmina Krokowa; miejscowość Białogóra

Powierzchnia: 2,58ha

Forma krajobrazowa: torfowiska przejściowe z licznymi populacjami chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Walory przyrodnicze:

* środowisko abiotyczne: zagłębienia deflacyjne na obszarze wydmowym z obniżonym poziomem wód gruntowych.

* cenne gatunki flory: Torfowisko przejściowe z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, zarośla woskownicy europejskiej cfr. Myricetum gale. Gatunki rzadkie i chronione: woskownica europejska Myrica gale, rosiczka pośrednia Drosera intermedia, wrzosiec bagienny Erica tetralix, przygiełka biała Rchynhospora alba, wąkrota pospolita Hydrocotyle vulgaris.

Najpoważniejsze zagrożenia: osuszanie terenów oraz wylewanie ścieków komunalnych do Zat. Puckiej

Cel ochrony: zachowanie w stanie niezmienionym torfowiska przejściowego i populacji gatunków rzadkich i chronionych

Ograniczenia i nakazy

1.Całkowity zakaz odwadniania obiektu

2.Zakaz eksploatacji torfu

3.Zakaz gromadzenia odpadów

4.Zakaz usuwania krzewów

5.Ew. nakaz koszenia trzciny