przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Gatunki Zwierząt

Na obszarze Parku występuje 359 gatunków chronionych zwierząt, w tym:

* 1 gatunek z gromady krągłoustych objęty ochroną częściową;

* 8 gatunków ryb objętych ochroną częściową;

* 13 gatunków płazów, w tym:

    4 gatunki objęte ochroną ścisłą,

    3 gatunki objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej,

    6 gatunków objętych ochroną częściową;

* 5 gatunków gadów objętych ochroną częściową;

* 311 gatunków ptaków, w tym:

   247 gatunków objętych ochroną ścisłą,

    56 gatunków objętych ochroną ścisłą, wymagających ochrony czynnej,

   14 gatunków wymagających strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania,

    8 gatunków objętych ochroną częściową;

* 21 gatunków ssaków, w tym:

   3 gatunki objęte ochroną ścisłą,

   8 gatunków objętych ochroną ścisłą, wymagających ochrony czynnej,

   10 gatunków objętych ochroną częściową.


Copyright © , ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo