przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


BŁĘKITNA SZKOŁA

Błękitna Szkoła działająca przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym we Władysławowie jest Ośrodkiem Edukacyjnym Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Jej działalność jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Istnieje od września 2000 roku. Prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną w oparciu o przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez warsztaty i zajęcia ekologiczne chce pogłębiać wiedzę przyrodniczą uczniów, zwłaszcza zaś wiedzę na temat ochrony środowiska. Cel ten realizuje wykorzystując naturalne walory środowiska przyrodniczego NPK oraz przykłady lokalnych problemów i zagrożeń ekologicznych. Szczególną rangę nadaje problemowi zanieczyszczenia i ochrony wód Bałtyku i Zatoki Puckiej.

Oferta Błękitnej Szkoły jest skierowana do dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego.

Szkoła mieści się w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oddalonej 250 m od morza.

http://www.blekitnaszkola.npk.org.pl/


Copyright © , ul. Morska 6A, 84-120 Władysławowo