Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

Nadmorski Park Krajobrazowy informuje, że z dniem 1 lutego 2018 r. weszła w życie Uchwała nr 444/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 2018.202).
Tekst Uchwały dostępny jest pod adresem: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/202/