przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Jesienna seria poboru prób z cieków wodnych Parku

Pod koniec listopada pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wraz ze studentami z Naukowego Koła Chemików Politechniki Gdańskiej, przeprowadzili ostatnią w tym roku serię poboru prób do analiz fizykochemicznych wody z cieków przepływających przez teren NPK i otuliny.

Pobór prób wody przeprowadzany jest na ciekach: Błądzikowski Potok, Bychowska Struga, Czarna Wda, Gizdepka, Karwianka, Piaśnica, Płutnica, Reda oraz kanałach w otoczeniu rezerwatu Beka, w Pucku i Władysławowie. Punkty poboru wody zostały ustalone w charakterystycznych bądź istotnych miejscach (ujścia rzek, dopływy, rozwidlenia). W miejscach poboru próbek wody dokonuje się bezpośredniego pomiaru jej właściwości fizykochemicznych (pH, przewodność, zawartość rozpuszczonego tlenu) za pomocą miernika Elmetron CX-461. Następnie, próbki wody są przewożone do siedziby NPK-Błękitna Szkoła i badana jest zawartość jonów fosforanowych i azotynowych oraz Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT) za pomocą testów firmy Merck i spektrofotometru Merck Pharo 300. W Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, wykonywane są badania na zawartość pozostałych jonów za pomocą chromatografii jonowej (IC) oraz TOC (Ogólny Węgiel Organiczny). Przeprowadzone badania pozwolą na monitorowanie zmian jakości wód w wyżej wymienionych rzekach oraz wskazanie potencjalnych czynników negatywnie oddziałujących na stan wód.


Copyright © , ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo