• Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

Pracownicy

Kierownik oddziału - główny specjalista

Bartosz Płóciennik - b.plociennik@pomorskieparki.pl

 

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska

Barbara Gawlak - b.gawlak@pomorskieparki.pl

 

Specjalista ds. ochrony przyrody

Magdalena Hadwiczak - m.hadwiczak@pomorskieparki.pl

 

Samodzielny referent

Stefania Plasun - s.plasun@pomorskieparki.pl

 

Starszy strażnik

Mariusz Dettlaff