Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

Za nami czwarta, ostatnia z tegorocznych wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych obejmujących obszar Parku i jego okolic. Tym razem w ramach Nadmorskiego Klubu Przyrodnika gościliśmy w Rezerwacie Beka i Osadzie Łowców Fok – Parku Kulturowym Rzucewo.

W Osadzie wycieczkowicze uczestniczyli w warsztatach archeologicznych, na które składały się prezentacje o rzucewskich wykopaliskach i pokazy obróbki narzędzi z krzemienia i kości. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali dawne narzędzia – krzemienne toporki, motyki z rogu, drapaki oraz dłuta. Zdziwieni byli trwałością i jakością wykonania narzędzi, już w czasach prehistorycznych. Dowiedzieli się, że w czasach paleolitycznych na obszarze obecnej Zatoki Puckiej występowały aż cztery gatunki fok – foka grenlandzka, obrączkowana, pospolita i szara. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy próbowali swoich sił w rzucaniu miotaczem oszczepów z epoki kamienia. Większość osób to mieszkańcy powiatu puckiego, dlatego z dużym zainteresowaniem oglądali prezentowane w „Chacie Kaszubskiej” wystawy o pradziejach i dziedzictwie kulturowym północnych Kaszub.

Pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego pragną podziękować za zorganizowanie warsztatów w sposób profesjonalny i kompleksowo prezentujący historię tych terenów. Dziękujemy pracownikom Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: pani Danucie Król i p. Andrzejowi Wędzikowskiemu oraz pracownikom Ośrodka Kultury w Gminie Puck: p. Piotrowi Rumanowskiemu i p. Krzysztofowi Garstkowiakowi.

Podczas drugiej części wycieczki pojechaliśmy do Rezerwatu Beka – miejsca unikatowego na skalę kraju, chroniącego bogatą awifaunę lęgową i przelotną oraz cenne siedliska przyrodnicze: solniska nadmorskie i łąki trzęślicowe. Rezerwatem opiekuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Cała wycieczka odbyła się na trasie ścieżki edukacyjnej udostępnionej do ruchu turystycznego. Ornitolog, pan Adam Michalak, przedstawił walory rezerwatu, jego historię oraz liczne zagrożenia, takie jak nadmierny ruch turystyczny, zarastanie łąk oraz drapieżnictwo gatunków inwazyjnych. Uczestnikom udało się wypatrzyć dorosłego bielika, czaple białe oraz bardzo liczne stada krzyżówek i gągołów.

Jesteśmy przekonani, że cykl wycieczek pozwolił mieszkańcom powiatu puckiego spojrzeć na Nadmorski Park Krajobrazowy z innej, przyrodniczej perspektywy i pozwolił „odczarować” negatywne stereotypy związane z ochroną przyrody. Mamy nadzieję na kontynuowanie oraz poszerzenie cyklu w przyszłym roku. Wszystkich chętnych zapraszamy! Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć.

Cykl wycieczek  dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.