Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

W piątek 24 lutego zakończył się siódmy, ostatni odłów tegorocznej Akcji Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole. Akcja przeprowadzona w partnerstwie z Fundacją Akcja Bałtycka polegała na regularnym (co dwa tygodnie) obrączkowaniu ptaków przy karmniku w okresie dokarmiania, czyli od grudnia do końca lutego. Akcja Karmnik to projekt ogólnopolski, dzięki któremu poznajemy skład gatunkowy ptaków odwiedzających nasze karmniki, określamy ich kondycję oraz zbieramy cenne pomiary biometryczne.

W tym sezonie schwytaliśmy 441 ptaków, z czego 346 zaobrączkowano. Najliczniejszymi gatunkami podczas tegorocznej akcji były bogatka (283 osobniki) oraz dzwoniec (36 osobników). Podobnie jak w ubiegłym roku, cieszyła nas różnorodność gatunkowa - łącznie w sieci wpadło 11 gatunków ptaków (bogatka, modraszka, dzwoniec, zięba, jer, kos, kowalik, dzięcioł duży, kawka, sierpówka i grzywacz). Szczególnie interesujące były wiadomości z ptaków zaobrączkowanych za granicą – 2 bogatek z Litwy i dzwońca z Finlandii.

Zestawienie wszystkich siedmiu odłowów przy naszym karmniku:
Bogatka – 283
Dzwoniec – 36
Modraszka – 12
Zięba – 3
Kawka – 3
Jer – 2
Kos – 2
Grzywacz – 2
Kowalik – 1
Dzięcioł duży – 1
Sierpówka – 1

Realizacja akcji w NPK i Błękitnej Szkole była okazją do przeprowadzenia niecodziennych lekcji przyrody dla sześciu grup uczniów ze szkół z Rumi, Sławoszyna, Władysławowa, Leśniewa i Swarzewa. Zajęcia dotyczyły sposobów prawidłowego dokarmiania ptaków. Uczestnicy sami wykonywali smalcowe kule z ziarnami zbóż, które mogli zawiesić u siebie w domu lub w szkole. Pod okiem instruktorwa wykonywali rękodzieło - szyli małe ptaszki. Zapoznali się tajnikami obrączkowania, dowiedzieli się m.in. jak oznacza się wiek i płeć ptaków, do czego służą pomiary biometryczne oraz jakie informacje można odczytać z obrączki ornitologicznej. Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska różne gatunki ptaków, zapoznać się z ideą przeprowadzanej akcji i usłyszeć wiele ornitologicznych ciekawostek.

Wyniki Akcji Karmnik w całej Polsce zobacz...